Connect with us

Waar zoek je meer informatie over?

Financieel

Klimaat dubbel probleem voor Nederlandse verzekeraars

Het aantal klimaatrampen neemt in rap tempo toe. Nederlandse verzekeraars voelen dit klimaatrisico aan twee kanten: de kansen en risico’s van hun beleggingen en stijgende kosten door schade-uitkeringen, blijkt onder andere uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).

Athora Netherlands koploper op de ranglijst

Uit het onderzoek van de VBDO blijkt dat Athora Netherlands, met daaronder merken als Zwitserleven, met een totaalscore van 4,5 uit 5 de lijst aanvoert als meest duurzame verzekeraar. Een tweede positie is met een score van 4,2 weggelegd voor a.s.r. en Achmea eindigt op een derde plek met eveneens afgerond een 4,2.

Klaverblad (van 16 naar 11) en Univé Groep (van 13 naar 8) klimmen beiden met vijf posities en zijn daarmee dit jaar de snelste stijgers.

Integraal onderdeel van strategie en beleggingsbeleid

Jan de Pooter, Chief Executive Officer van Athora Netherlands: “Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de strategie en het beleggingsbeleid van Athora Netherlands. Ik ben dan ook trots dat dit door VBDO wordt erkend in hun benchmark. Het is voor ons alleen maar een extra aanmoediging om onze expertise hiervoor te blijven inzetten.”

De Pooter vervolgt: “Ik vind het ook heel positief dat we als verzekeringssector gezamenlijk goede vooruitgang blijven boeken ten aanzien van duurzaamheid. Dit is des te belangrijker gezien de grote klimaatuitdagingen waar we met z’n allen voor staan.”

In gesprek met bedrijven

Athora Netherlands besteedt zoals inmiddels nagenoeg alle Nederlandse verzekeraars, uitvoerig aandacht aan het thema klimaatverandering. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met bedrijven waarin ze investeren en om verbetering te vragen op dit onderwerp. Zeker ook omdat de gevolgen van klimaatverandering de nodige risico’s met zich meebrengt voor zowel hun rol als belegger en binnen hun meer traditionele rol als verzekeraar.

Sterkere rol van overheid verwacht in energietransitie

Verzekeraars vragen om meer sturing vanuit de overheid voor de energietransitie. “Om die transitie verder te helpen is het essentieel dat de overheid transitiepaden bepaalt voor alle relevante sectoren,” stelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, in een reactie op het rapport.

“Dan krijgt publiek/private financiering ook een stimulans doordat de overheid bijvoorbeeld onrendabele toppen afdekt of garanties biedt. Investeren in duurzame langetermijnprojecten, zoals waterstof, wordt dan echt interessant.”

Extreem weer zet druk op schadelasten

Waar duurzaamheid voor verzekeraars bijna vijftien jaar geleden begon met duurzaam beleggen, is er nu steeds meer aandacht voor verzekerbaarheid. Weurding licht toe: “Door klimaatverandering neemt het natuurgeweld toe. Die trend zien wij terug in onze Klimaatschademonitor waar wij sinds 2007 de claims door weersextremen, zoals neerslag, hagel en storm bijhouden.”

Parkachtig gebied met bomen en verderop de leuningen van een brug, met over de grond water en zelfs golven door noodweer.

Om de steeds hoger wordende schadelast door weersextremen verzekerbaar te houden, moet er volgens Weurding niet alleen gekeken worden naar preventie, maar bijvoorbeeld ook naar hoe we ons land inrichten om schade te voorkomen en te beperken.

Complexe uitdagingen voor verzekeraars

Angélique Laskewitz, directeur van de VBDO voegt daaraan toe: “De uitdagingen waar de verzekeraars voor staan zijn complex. Overheden en beleidsmakers moeten daarom inderdaad worden gezien als belangrijke samenwerkingspartners voor de ontwikkeling en implementatie van oplossingen.”

“Verzekeraars op hun beurt doen vaak wel schriftelijk een oproep”, zegt Laskewitz, “maar gaan nog onvoldoende direct in gesprek met nationale of internationale overheden. Een reden hiervoor is bijvoorbeeld dat ze niet goed weten bij wie ze terecht moeten. Hierin ligt dus nog een rol voor beide partijen om elkaar beter te kunnen vinden.”

Ook interessant

Elektronica

Wist je dat je lang niet alle groente en fruit in de koelkast hoeft te bewaren? Sterker nog: de kwaliteit van sommige producten gaat...

Financieel

Degene die in 2021 meer dan €50.000 (€100.000 voor fiscaal partners; was in 2020 €30.692 en voor fiscaal partners €61.692) spaargeld of beleggingen in...

Gebit

Soms is een beugel noodzakelijk. Als je problemen ervaart bij het bijten, kauwen of praten bijvoorbeeld. Maar ook als je door scheve tanden onzeker...

Ondernemen

Kunststof heeft een enorme vlucht genomen in onze maatschappij, zo ook bij de inrichting van kinderdagverblijven en kinderopvang en basisscholen. Toch is naast duurzaamheid...