Connect with us

Waar zoek je meer informatie over?

Mens & samenleving

Nederlandse economie wordt steeds duurzamer, maar natuur blijft achter

Uit de recente Monitor Brede Welvaart blijkt dat de Nederlandse economie steeds duurzamer wordt. Goed nieuws, zo lijkt het. De grote uitdaging zit vooral bij de natuur en biodiversiteit – essentieel voor een goed functioneren van onze maatschappij en economie. Het is niet alleen aan natuurorganisaties om hieraan te werken; het zijn juist ook overheid én bedrijfsleven die de natuur moeten herstellen en verbeteren, vindt Wouter Scheepens van MVO Nederland.

Bedrijfsleven veel meer stimuleren

“Het is geen wonder dat de natuur achteruitgaat; de overheid doet te weinig om deze actief te herstellen. En dat kan wél. Met name door het bedrijfsleven veel meer te stimuleren – dáár zit immers de innovatie- en investeringskracht” zegt Scheepens.

“Geef boeren bijvoorbeeld de ruimte om de omschakeling naar natuurlijke landbouw te maken. En kijk met een integrale bril naar akkerbouw: boeren kunnen niet alleen voedsel telen, maar ook biogrondstoffen voor bouw, textiel en chemie. Daar profiteert de hele economie van.”

Stoppen met subsidies

Een tweede middel voor de overheid dat Scheepens aandraagt: het zo snel mogelijk stoppen met subsidies met een negatieve impact op de natuur. Direct gevolgd door een verbod of prijs op schadelijke activiteiten en stoffen. Want, zo zegt Scheepens “ook uit het Brede Welvaart-rapport blijkt tenslotte weer dat wetgeving bedrijven activeert.”

Ook het bedrijfsleven zelf is aan zet

Het bedrijfsleven hoeft niet te wachten op de maatregelen van de overheid volgens Scheepens. “In ons netwerk zien we dit terug: er zijn genoeg koplopers die hun impact op de natuur meten en als gevolg daarvan actief aan het herstel en de versterking ervan werken. Maar dit zijn de koplopers – veel meer bedrijven kunnen dit voorbeeld volgen. Hoe dat werkt, is voor elk bedrijf anders, maar er zijn genoeg concrete stappenplannen beschikbaar. Dus er is écht geen excuus om te wachten.”

Scheepens besluit: “Als we onze leefwereld en natuur eigenhandig om zeep blijven helpen, houden we onze brede welvaart nooit in stand. Het is aan bedrijven én overheid om het tij te keren – liever gisteren dan vandaag.”

Ook interessant

Elektronica

Wist je dat je lang niet alle groente en fruit in de koelkast hoeft te bewaren? Sterker nog: de kwaliteit van sommige producten gaat...

Financieel

Degene die in 2021 meer dan €50.000 (€100.000 voor fiscaal partners; was in 2020 €30.692 en voor fiscaal partners €61.692) spaargeld of beleggingen in...

Gebit

Soms is een beugel noodzakelijk. Als je problemen ervaart bij het bijten, kauwen of praten bijvoorbeeld. Maar ook als je door scheve tanden onzeker...

Ondernemen

Kunststof heeft een enorme vlucht genomen in onze maatschappij, zo ook bij de inrichting van kinderdagverblijven en kinderopvang en basisscholen. Toch is naast duurzaamheid...