Connect with us

Waar zoek je meer informatie over?

Drenthe

Bijna 7 miljoen subsidie voor maatregelen klimaatadaptatie in Groningen en Noord-Drenthe

De werkregio Groningen/Noord-Drenthe ontvangt bijna 7 miljoen euro van het Rijk voor de uitvoering van concrete klimaatadaptatiemaatregelen. De regio diende een financieringsaanvraag in voor 64 maatregelen, via de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie. Met de honorering hiervan betaalt het Rijk een derde van de kosten.

Wateroverlast, droogte en overstromingsrisico’s beperken

Het maatregelenpakket moet wateroverlast, droogte en overstromingsrisico’s in de regio Groningen/Noord-Drenthe beperken. Bijvoorbeeld door het vasthouden van regenwater in de grond of het aanleggen van gescheiden rioolstelsels, waarbij regenwater en afvalwater apart worden afgevoerd.

Het regenwater kan in wadi’s en verlaagde groenstroken in de bodem zakken. Dit voorkomt niet alleen wateroverlast, maar zo is er ook meer grondwater beschikbaar voor droge periodes. De maatregelen kosten in totaal € 21.063.000. Het Rijk betaalt via de Impulsregeling €6.802.000 mee. De regiopartners leggen de rest bij. In vrijwel iedere gemeente in de regio worden de komende jaren klimaatadaptatiemaatregelen uitgevoerd.

Impulsregeling Klimaatadaptatie

Het geld uit de Impulsregeling is bedoeld voor projecten van gemeenten, provincies en waterschappen die de aanpassing aan weersextremen door klimaatverandering versnellen. Het gaat met name om maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen. Een voorwaarde voor de regeling van het Rijk is dat de projecten vóór 2028 zijn gerealiseerd.

Werkregio Groningen/Noord-Drenthe

De werkregio Groningen/Noord-Drenthe is een samenwerkingsverband van alle tien Groningse gemeenten, vier Drentse gemeenten (Tynaarlo, Aa en Hunze, Assen, Noordenveld), de provincies Groningen en Drenthe, waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s, de Veiligheidsregio’s Groningen en Drenthe en de waterbedrijven van beide provincies.

De partners in de werkregio willen samen efficiënter werken aan klimaatadaptatie, leren van elkaars aanpak en zorgen voor goede afstemming tussen organisaties die werken aan de kwaliteit van de leefomgeving. Gedeputeerde Melissa van Hoorn van de provincie Groningen is voorzitter van de stuurgroep en wethouder Kirsten Ipema van de gemeente Noordenveld is vicevoorzitter.

Foto: still uit YouTubevideo

Ook interessant

Elektronica

Wist je dat je lang niet alle groente en fruit in de koelkast hoeft te bewaren? Sterker nog: de kwaliteit van sommige producten gaat...

Financieel

Degene die in 2021 meer dan €50.000 (€100.000 voor fiscaal partners; was in 2020 €30.692 en voor fiscaal partners €61.692) spaargeld of beleggingen in...

Gebit

Soms is een beugel noodzakelijk. Als je problemen ervaart bij het bijten, kauwen of praten bijvoorbeeld. Maar ook als je door scheve tanden onzeker...

Ondernemen

Kunststof heeft een enorme vlucht genomen in onze maatschappij, zo ook bij de inrichting van kinderdagverblijven en kinderopvang en basisscholen. Toch is naast duurzaamheid...