Connect with us

Waar zoek je meer informatie over?

Flevoland

Waterkwaliteit Rijn blijft achter bij doelstellingen

Er moet meer gedaan worden om de waterkwaliteit van de Rijn te verbeteren. Daarvoor pleit RIWA-Rijn, het samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven die oppervlaktewater uit de Rijn gebruiken voor de bereiding van drinkwater, in haar jaarrapport 2022. Ook in 2022 werden weer tientallen stoffen in de Rijn aangetroffen in hogere concentraties dan de streefwaarden uit het European River Memorandum , zo zitten er meer industriële chemicaliën en medicijnresten in het Rijnwater waardoor drinkwaterbedrijven meer moeten zuiveren.

Toenemende vraag naar drinkwater

RIWA-Rijn ziet dat de vraag naar drinkwater in Nederland toeneemt. Daarvoor verkennen drinkwaterbedrijven nieuwe winningslocaties in het Rijnstroomgebied. De waterkwaliteit van de Rijn wordt daarmee nog belangrijker voor de Nederlandse drinkwatervoorziening dan hij altijd al was.

Toetsing aan doelstellingen laat te weinig verbetering zien

RIWA-Rijn toetst de waterkwaliteit van de Rijn aan drie doelstellingen; de streefwaarden van het European River Memorandum (ERM), artikel 7.3 van de kaderrichtlijn water, en het 30% reductiedoel van de Rijnministersconferentie. Het ERM geeft streefwaarden voor een dusdanige waterkwaliteit dat drinkwaterbedrijven met simpele natuurlijke zuiveringstechnieken schoon en gezond drinkwater kunnen produceren. In 2022 overschreden meer dan 60 stoffen deze streefwaarden.

Nog steeds stijgende trend

Met de zuiveringsopgave-index toetste RIWA-Rijn de doelstelling van artikel 7.3 van de kaderrichtlijn water voor het Rijnwater. Die leest als volgt:

“Achteruitgang van de kwaliteit daarvan te voorkomen, teneinde het niveau van zuivering dat voor de productie van drinkwater is vereist, te verlagen.”

In de zuiveringsopgave-index is bij Lobith en op de innamepunten nog steeds een stijgende trend te zien.

De indexwaarde bij Lobith is dan wel lager dan het hoogtepunt uit 2021, op de innamepunten waren de indexwaarden zonder uitzondering hoger dan in 2022. Hierdoor kunnen drinkwaterbedrijven hun zuiverings-inspanning niet verlagen, zoals de kaderrichtlijn water beoogt.

Industriële chemicaliën en medicijnresten

De Rijnministerconferentie stelde in 2020 als doel lozingen van stoffen in de Rijn in 2040 met 30% te verminderen. Stoffen waarvan de vracht jaarlijks gemiddeld met 1,5% of meer afneemt zullen in 20 jaar tijd de gestelde 30% reductie bereiken. Van de 56 stoffen die werden getoetst dalen 21 stoffen de vrachten onvoldoende, of stijgen deze zelfs.

Stofgroepen die het meest voorkomen zijn industriële chemicaliën (14 stoffen) en medicijnresten (25 stoffen). In deze eerste groep valt hexa(methoxymethyl)-melamine (HMMM) bijzonder op met een toename van 80% per jaar sinds 2018. HMMM wordt onder andere toegepast in (de productie van) autobanden. Bij de medicijnresten zien we nog steeds grote hoeveelheden contrastmiddelen (zowel röntgen- als MRI-contrastmiddelen) maar ook veel pijnbestrijders en bloeddrukverlagende middelen.

Meer maatregelen nodig

Om de gestelde doelen te behalen zijn meer maatregelen nodig. Zo zijn strengere eisen in lozingsvergunningen noodzakelijk voor het verminderen van industriële lozingen. Er is bovenstrooms vaak te weinig aandacht voor de impact op de drinkwaterfunctie van de rivier benedenstrooms.

Voor de meeste medicijnresten kan de waterkwaliteit worden verbeterd door het invoeren van een extra reinigingsstap in de zuivering van huishoudelijk afvalwater. Daarnaast kunnen contrastmiddelen goed worden opgevangen met plaszakken. Een aantal ziekenhuizen in Nederland is daar al mee begonnen.

Groeiende vraag naar drinkwater, leveringszekerheid onder druk

Weersextremen door klimaatverandering, toenemende vervuiling, en een groeiende bevolking dragen eraan bij dat de toekomstige leveringszekerheid onder druk staat. Om dit te ondervangen verkennen de drinkwaterbedrijven nieuwe winlocaties waarvan een groot deel in het Rijnstroomgebied liggen. Daarbij is het van belang dat nieuwe locaties tijdig worden aangewezen, beschermd en vergund.

Ook het ministerie van I&W werkt toe naar nieuwe en diverse drinkwaterbronnen en ziet het IJsselmeer als nationale waterbuffer. Het is belangrijk te realiseren dat rivierwater dat voor drinkwater wordt gebruikt niet “weg” is, maar via de rioolwaterzuivering weer terugstroomt in het watersysteem.

Rijn nóg belangrijker voor Nederlandse drinkwatervoorziening

Volgens RIWA-Rijn Directeur Gerard Stroomberg: “Ons jaarrapport is een scorekaart voor maatregelen om de waterkwaliteit van de Rijn te verbeteren en het resultaat stemt niet optimistisch. En dat terwijl door de groeiende drinkwatervraag in Nederland de waterkwaliteit van de Rijn nóg belangrijker wordt voor de Nederlandse drinkwatervoorziening dan hij altijd al was.”

Ook interessant

Elektronica

Wist je dat je lang niet alle groente en fruit in de koelkast hoeft te bewaren? Sterker nog: de kwaliteit van sommige producten gaat...

Financieel

Degene die in 2021 meer dan €50.000 (€100.000 voor fiscaal partners; was in 2020 €30.692 en voor fiscaal partners €61.692) spaargeld of beleggingen in...

Gebit

Soms is een beugel noodzakelijk. Als je problemen ervaart bij het bijten, kauwen of praten bijvoorbeeld. Maar ook als je door scheve tanden onzeker...

Ondernemen

Kunststof heeft een enorme vlucht genomen in onze maatschappij, zo ook bij de inrichting van kinderdagverblijven en kinderopvang en basisscholen. Toch is naast duurzaamheid...