Connect with us

Waar zoek je meer informatie over?

Natuur & milieu

Niet meer, maar minder veehouderijen moeten hun uitstoot verminderen

Het is niet juist dat de Europese Richtlijn Industriële Emissie veel meer varkens- en pluimveehouders treft met strengere uitstootregels dan aanvankelijk was aangekondigd, zegt Ingelise de Boer van de Europese Commisie. De Boer reageert hiermee op berichtgeving dat de richtlijn meer varkens- en pluimveehouders zou treffen.

Grootste vervuilers gedwongen uitstoot te verminderen

“Door het nieuwe voorstel van de Europese Commissie krijgen juist minder veehouders te maken met strengere regels. Tegelijk zorgt het voorstel ervoor dat de grootste vervuilers gedwongen worden hun uitstoot te verminderen door middel van innovatie”, aldus De Boer.

Vroegtijdig overlijden door vervuiling

Bedrijven met grootschalige intensieve veeteelt zijn een fikse bron van luchtvervuiling in de Europese Unie. Elk jaar sterven er 300.000 Europeanen vroegtijdig door de gevolgen van deze vervuiling. Dit soort bedrijven wordt in de EU alleen maar groter. Vooral varkens- en pluimveehouderij vindt steeds vaker plaats op industriële schaal.

Uitstoot onder Richtlijn Industriële Emissie

De Europese Commissie heeft daarom in april vorig jaar voorgesteld om de uitstoot van (zeer) intensieve veeteelt -rundvee, varkens en pluimvee- onder de Richtlijn Industriële Emissie te laten vallen. Deze bestaande wet zorgt ervoor dat de uitstoot van gevaarlijke stoffen, zoals methaan en fijnstof, vermindert door bijvoorbeeld energiecentrales en bedrijven die metaal, levensmiddelen en chemicaliën produceren.

Kleine familiebedrijven niet de dupe

“De voorgestelde drempel om een bedrijf te bestempelen als van ‘industriële grootte’ is 150 stuks grootvee – dit komt overeen met 250 vleeskoeien, 500 vleesvarkens, 10.000 leghennen of 21.400 vleeskuikens. Deze drempel zorgt ervoor dat kleine familiebedrijven niet worden lastiggevallen met nieuwe eisen, maar de grootvervuilers wel worden aangepakt”, stelt De Boer.

Geen 184.200, maar 123.7098 agrarische bedrijven

Nieuwe data tonen aan dat minder agrarische bedrijven in de EU onder deze regels gaan vallen dan aanvankelijk werd verwacht. In de eerste schatting zouden 184.200 agrarische bedrijven betrof, dat blijken er nu 134.708 te zijn. Dit komt door fusies en het feit dat bedrijven met zowel varkens en pluimvee in het verleden soms dubbel geteld werden.

Bedrijven die wel onder de richtlijn gaan vallen kunnen steun ontvangen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU voor innovatie om hun uitstoot te verminderen.

Ook interessant

Elektronica

Wist je dat je lang niet alle groente en fruit in de koelkast hoeft te bewaren? Sterker nog: de kwaliteit van sommige producten gaat...

Financieel

Degene die in 2021 meer dan €50.000 (€100.000 voor fiscaal partners; was in 2020 €30.692 en voor fiscaal partners €61.692) spaargeld of beleggingen in...

Gebit

Soms is een beugel noodzakelijk. Als je problemen ervaart bij het bijten, kauwen of praten bijvoorbeeld. Maar ook als je door scheve tanden onzeker...

Ondernemen

Kunststof heeft een enorme vlucht genomen in onze maatschappij, zo ook bij de inrichting van kinderdagverblijven en kinderopvang en basisscholen. Toch is naast duurzaamheid...