Connect with us

Waar zoek je meer informatie over?

IT & Tech

De laatste jaren is er een duidelijke toename in populariteit van 3D-printers en lasersnijders bij consumenten. Steeds meer mensen investeren in deze technologieën voor...

Financieel

Naast ingewikkelde regels, onbekendheid en angst en wantrouwen om toeslagen aan te vragen naar aanleiding van de toeslagenaffaire, spelen ook beperkte digitale vaardigheden een...

IT & Tech

Organisaties in de vitale infrastructuur moeten hun positie als potentieel doelwit heroverwegen, aldus Ad Buckens van CGI. Op basis daarvan is het belangrijk het...