Connect with us

Waar zoek je meer informatie over?

Natuur & milieu

Europees geld beschikbaar om boeren te helpen op te treden tegen wolf

De terugkomst van de wolf in Nederland, na een lange periode van afwezigheid, houdt de gemoederen behoorlijk bezig. Boeren willen maatregelen nemen tegen het roofdier om hun vee te beschermen. Dit probleem speelt in meerdere Europese landen.

De Europese Commissie helpt graag bij het vinden van een manier om vreedzaam samen te leven met de wolf, binnen de geldende wet- en regelgeving. Daarom zijn er mogelijkheden om preventieve maatregelen tegen de wolf te financieren uit Europese fondsen.

Europees geld via Nederland

Ten eerste kan geld gebruikt worden uit het Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo), een onderdeel van het Europees landbouwbeleid. Voor Nederland bevat dit fonds in de periode 2021-2027 in totaal ruim een miljard euro.

“Voor de besteding van dit budget leveren de lidstaten actieplannen in bij de Europese Commissie. Subsidies uit dit programma worden vervolgens op nationaal niveau verstrekt, in Nederland via het rijk en via de provincies”, zegt Ingelise de Boer van de Europese Commissie.

Maatregelen niet opgenomen in GLB-plan

Het budget kan volgens De Boer worden ingezet voor preventieve maatregelen zoals de aankoop van hekken en voor waakhonden (voer en de dierenarts). “Landen als Italië, Spanje en Griekenland hebben dit de afgelopen jaren gedaan”, zegt De Boer. In het Nationaal Strategisch GLB-plan Nederland voor de periode 2023 tot 2027, dat in december vorig jaar werd goedgekeurd, zijn dergelijke maatregelen niet opgenomen.

Financiering schadevergoedingen en opleidingen

Via het LIFE-programma van de EU, dat helpt bij het realiseren van de Green Deal, kunnen innovatieve oplossingen worden gefinancierd. Aanvragen hiervoor worden direct in Brussel ingediend. Deze fondsen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het opzetten van regelingen voor schadevergoedingen en het opleiden van boswachters en dierenartsen die gespecialiseerd zijn in schade door de wolf.

Daarnaast is er geld beschikbaar voor voorlichting over het oplossen van de problemen; denk bijvoorbeeld aan een wolvenconsulent.

Verschillende projecten gerealiseerd

De afgelopen jaren zijn op dit gebied verschillende projecten in Europa gerealiseerd met behulp van LIFE-subsidie, zoals het project Wolfalps voor het beschermen van vee in de Italiaanse Alpen en de publicatie van een gids met oplossingen voor zogenoemde ‘probleemwolven’ (bold wolves).

Ook interessant

Elektronica

Wist je dat je lang niet alle groente en fruit in de koelkast hoeft te bewaren? Sterker nog: de kwaliteit van sommige producten gaat...

Financieel

Degene die in 2021 meer dan €50.000 (€100.000 voor fiscaal partners; was in 2020 €30.692 en voor fiscaal partners €61.692) spaargeld of beleggingen in...

Gebit

Soms is een beugel noodzakelijk. Als je problemen ervaart bij het bijten, kauwen of praten bijvoorbeeld. Maar ook als je door scheve tanden onzeker...

Ondernemen

Kunststof heeft een enorme vlucht genomen in onze maatschappij, zo ook bij de inrichting van kinderdagverblijven en kinderopvang en basisscholen. Toch is naast duurzaamheid...