Connect with us

Waar zoek je meer informatie over?

Natuur & milieu

Waterbeleid moet samengaan met wereldwijde afspraken over klimaat en biodiversiteit

Van 22 tot en met 24 maart vindt de VN 2023 Waterconferentie plaats in New York. Drie dagen lang bespreken afgevaardigden van overheidsinstanties en VN-organen samen met experts internationaal waterbeleid. Het doel van de conferentie, gezamenlijk voorgezeten door Nederland en Tadzjikistan, is een wereldwijde actieagenda voor water.

Belangrijke kans voor mondiale afspraken

“Het is belangrijke kans om waterbeleid te integreren met mondiale afspraken over klimaat en biodiversiteit”, zegt Maxime Eiselin, Senior expert nature-based solutions bij IUCN NL; “voor een duurzame watervoorziening voor gezonde ecosystemen, productieve landschappen en toegang tot zoetwater voor mensen overal op aarde.”

Eiselin: “Voor effectief waterbeleid waar natuur en mensen wereldwijd van profiteren, is het essentieel dat het resultaat van de biodiversiteitstop die in december 2022 plaatsvond, het Kunming-Montreal Global Biodiversity Frameworkwordt geïntegreerd in de VN Water Actieagenda die deze week wordt gemaakt in New York. Want water heeft biodiversiteit nodig, en biodiversiteit heeft water nodig.”

Veengebieden: natuurlijke sponzen

Veenland, moerassen en andere wetlands zijn ‘hotspots’ van biodiversiteit: maar liefst één van de tien soorten op de wereld leeft in wetlands. Daarnaast spelen deze landschappen een belangrijke rol in het opvangen van de negatieve effecten van klimaatverandering.

Veengebieden, zoals het Nationaal Park Weerribben-Wieden, functioneren als natuurlijke sponzen die grote hoeveelheden water vasthouden en loslaten in tijden van droogte.

Belang van waterbeheer

Hiervan profiteren mens en natuur, maar door waterbeheer niet af te stemmen op de behoeften van veengebieden vormen deze veengebieden steeds meer een klimaatprobleem in Nederland. Veengebieden zijn een bron voor koolstofopslag doordat dode planten zich in duizenden jaren hebben gestapeld tot metersdikke lagen.

Als het waterpeil zakt, kan door veenoxidatie een veengebied veranderen in een bron van broeikasgasuitstoot. In Nederland draagt veenoxidatie ongeveer 2 procent bij aan de landelijke uitstoot. Dat is vergelijkbaar met de helft van de uitstoot van het Nederlands luchtverkeer. De gevolgen en aanpak van klimaatverandering vragen om duurzame oplossingen voor waterstanden en –voorzieningen.

Ambitieuze Water Actieagenda

De eerste stap naar deze duurzame oplossingen is een ambitieuze Water Actieagenda met aandacht voor bestaande biodiversiteit- en klimaatdoelen. “Daarnaast is een inclusieve benadering noodzakelijk, met samenwerking en dialoog tussen alle belanghebbenden in het stroomgebied, zoals overheidsinstanties, bedrijven, lokale gemeenschappen en milieubewegingen”, zegt Eiselin.

Ook interessant

Elektronica

Wist je dat je lang niet alle groente en fruit in de koelkast hoeft te bewaren? Sterker nog: de kwaliteit van sommige producten gaat...

Financieel

Degene die in 2021 meer dan €50.000 (€100.000 voor fiscaal partners; was in 2020 €30.692 en voor fiscaal partners €61.692) spaargeld of beleggingen in...

Gebit

Soms is een beugel noodzakelijk. Als je problemen ervaart bij het bijten, kauwen of praten bijvoorbeeld. Maar ook als je door scheve tanden onzeker...

Ondernemen

Kunststof heeft een enorme vlucht genomen in onze maatschappij, zo ook bij de inrichting van kinderdagverblijven en kinderopvang en basisscholen. Toch is naast duurzaamheid...