Connect with us

Waar zoek je meer informatie over?

Gelderland

Railterminal Gelderland mag doorgaan

De aanleg van de Railterminal Gelderland mag doorgaan. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (1 november 2023). Het zogenoemde inpassingsplan van de provincie Gelderland en enkele uitvoeringsbesluiten voor de aanleg van een containeroverslagpunt direct aan de Betuweroute, blijven in stand.

Tussenuitspraak: drie fouten

De Afdeling bestuursrechtspraak deed in april 2023 een zogenoemde tussenuitspraak in deze zaak. Daarin stelde de Afdeling bestuursrechtspraak vast dat er drie fouten zaten in het plan en de uitvoeringsbesluiten voor de railterminal.

Maximaal 340 vrachtwagenbewegingen

De provincie moest onder meer in het plan vastleggen dat het aantal vrachtwagenbewegingen van en naar de railterminal maximaal 340 per werkdag bedraagt. Verder moest er nader onderzoek worden gedaan naar de gevolgen van de railterminal voor de geluidsbelasting bij drie woningen in Elst. In juli 2023 heeft de provincie het inpassingsplan en de natuurvergunning hierop aangepast.

Gebreken in plan en natuurvergunning hersteld

De vraag was of de provincie hiermee de gebreken in het plan en de natuurvergunning heeft hersteld. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is dat het geval. De provincie heeft in het inpassingsplan bepaald dat er per dag niet meer dan 340 vrachtwagenbewegingen van en naar de railterminal mogen plaatsvinden. De provincie heeft dit voldoende duidelijk in het plan geregeld.

Geluidsbelasting in woningen beperkt houden

Verder blijkt uit nader geluidsonderzoek van de provincie dat de geluidsbelasting op de gevel van de drie woningen inderdaad zal toenemen. Maar dat komt door zowel de railterminal als door het toegenomen verkeer op de Rijksweg Zuid in Elst. Omdat er voor deze woningen hogere geluidswaarden zijn vastgesteld, is er een verplichting om te zorgen dat de geluidsbelasting in de woningen beperkt blijft.

Onder die omstandigheden en gelet op de belangen van de aanleg van de railterminal, mocht de provincie de geluidsbelasting voor deze woningen aanvaardbaar achten, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

Gemeenteraad, college B&W en inwoners in beroep

De railterminal is gepland direct aan de Betuweroute, tussen Elst en Nijmegen. Het inpassingsplan en de uitvoeringsbesluiten maken een zogenoemd containeroverslagpunt mogelijk voor het overslaan van containers van weg naar spoor en andersom. Hiertegen kwamen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Overbetuwe en inwoners van Elst, Oosterhout en Valburg in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Hier vind je de volledige uitspraak van de Raad van State.

Foto: still uit YouTubevideo

Ook interessant

Elektronica

Wist je dat je lang niet alle groente en fruit in de koelkast hoeft te bewaren? Sterker nog: de kwaliteit van sommige producten gaat...

Financieel

Degene die in 2021 meer dan €50.000 (€100.000 voor fiscaal partners; was in 2020 €30.692 en voor fiscaal partners €61.692) spaargeld of beleggingen in...

Gebit

Soms is een beugel noodzakelijk. Als je problemen ervaart bij het bijten, kauwen of praten bijvoorbeeld. Maar ook als je door scheve tanden onzeker...

Ondernemen

Kunststof heeft een enorme vlucht genomen in onze maatschappij, zo ook bij de inrichting van kinderdagverblijven en kinderopvang en basisscholen. Toch is naast duurzaamheid...