Connect with us

Waar zoek je meer informatie over?

Bouw & verbouw

Lancering handreiking ‘Natuurinclusief Bouwen voor Gezonde Bewoners’

Op 21 juni is de handreiking ‘Natuurinclusief Bouwen voor Gezonde Bewoners: Top 10 Maatregelen voor Nieuwbouw en Gebiedsontwikkeling’ overhandigd aan Christianne van der Wal tijdens de eerste Natuurinclusief Top in Kamerik. Dit document, samengesteld door een team van experts op het gebied van gezondheid, natuur en bouw, geeft inzichten en aanbevelingen om de integratie van natuur in bouwprojecten te bevorderen en gezonde woonomgevingen te creëren.

Positief effect van groene woonomgeving

Natuurinclusief bouwen zit in de lift. En dat is broodnodig; het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland. De bewijzen voor het positieve effect van een groene woonomgeving op gezondheidsproblemen zijn overtuigend, vooral op het voorkomen ervan.

Met de handreiking ligt er een top 10 aan maatregelen die kunnen worden genomen bij nieuwbouw- en gebiedsontwikkelingsprojecten om de natuur te integreren en een gezonde leefomgeving te bevorderen.

Er is niet eerder een publicatie ontwikkeld die gezondheidseffecten bij natuurinclusief bouwen zo duidelijk in kaart brengt. Ook is het voor het eerst dat de domeinen natuur, bouw en gezondheid samen optrekken en tips voor de praktijk bundelen. 

Top-10 Maatregelen voor Nieuwbouw en Gebiedsontwikkeling

De maatregelen omvatten onder andere het creëren van groene daken en gevels, het behouden en herstellen van natuurlijke habitats, groene speelplekken, verbindingsroutes of gezamenlijke buurt(moes/pluk)tuin en het implementeren van waterbeheersystemen die de biodiversiteit ondersteunen. Met name voor gemeenten, opdrachtgevers, beleidsmakers, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, projectontwikkelaars en bouwbedrijven is de informatie cruciaal.

Claudia Bouwens, KAN Platform: “Groen in steden en in bouwprojecten wordt vaak gezien als een kostenpost. Iets wat snel sneuvelt als er bezuinigd moet worden. Deze handreiking maakt duidelijk dat er ook baten zijn. De gezondheid van bewoners verbetert aantoonbaar met natuur in de directe leefomgeving. Dat vind ik een ongelooflijk belangrijk inzicht.”

Overhandiging

Tijdens de overhandiging van de publicatie door Annette Postma (Alles is Gezondheid) en Victor Beumer (trekker domein bouw Agenda Natuurinclusief) aan minister van der Wal waren de 9 domeinen van Agenda Natuurinclusief aanwezig. Van der Wal benadrukte in haar reactie op de lancering de waarde van natuurinclusief bouwen en toonde haar inzet om deze benadering te bevorderen en te ondersteunen.

De handreiking is een initiatief van Alles is Gezondheid en het KAN Platform en is tot stand gekomen in samenwerking met Agenda Natuurinclusief. Alles is Gezondheid is een netwerk van publieke en private partners die de beweging naar een gezonder Nederland stimuleert. Het KAN Platform werkt aan klimaatadaptief en natuurinclusieve nieuwbouw en wordt geleid door Bouwend Nederland, NEPROM en WoningbouwersNL.

Ook interessant

Elektronica

Wist je dat je lang niet alle groente en fruit in de koelkast hoeft te bewaren? Sterker nog: de kwaliteit van sommige producten gaat...

Financieel

Degene die in 2021 meer dan €50.000 (€100.000 voor fiscaal partners; was in 2020 €30.692 en voor fiscaal partners €61.692) spaargeld of beleggingen in...

Gebit

Soms is een beugel noodzakelijk. Als je problemen ervaart bij het bijten, kauwen of praten bijvoorbeeld. Maar ook als je door scheve tanden onzeker...

Ondernemen

Kunststof heeft een enorme vlucht genomen in onze maatschappij, zo ook bij de inrichting van kinderdagverblijven en kinderopvang en basisscholen. Toch is naast duurzaamheid...