Connect with us

Waar zoek je meer informatie over?

Natuur & milieu

2 miljoen jonge palingen uitgezet in de Randmeren

In de Randmeren zijn vandaag 2 miljoen jonge palingen uitgezet. De jonge palingen, ook wel glasaal genoemd, waren afkomstig uit de Franse Atlantische riviermondingen, waar ze in deze tijd van het jaar massaal voorkomen. In Nederland zijn er juist te weinig jonge palingen. De overheid hanteert daarom sinds 2009 een Aalherstelplan en zet in dat kader jaarlijks een hoeveelheid glasaal uit om de palingstand te vergroten.

Team van specialisten en beroepsvissers

De glasaal is met een speciaal geconditioneerd transport vanuit Frankrijk naar Nederland gebracht. De volledig doorzichtige mini-palingen zijn 7 cm lang, ongeveer 0,3 gram en uiterst kwetsbaar. Daarom wordt de uitzet uitgevoerd door een team van specialisten en beroepsvissers uit de palingsector.

Goede hoop op voortzetten stijging palingstand

In heel Europa is vanaf 2007 de Aalverordening van kracht. Dit heeft ervoor gezorgd dat de decennialange achteruitgang van de hoeveelheid glasaal in 2011 is gestopt en sindsdien licht toeneemt. Door glasaal uit te zetten wordt de palingstand vergroot en komen er uiteindelijk weer meer jongen. Dankzij goed beheer van natuur en visserij én door het herstellen van de natuurlijke routes voor intrek van jonge paling, is er goede hoop dat de huidige stijging zich in de komende jaren voortzet.

Belemmering door kustbescherming

Glasalen worden geboren voor de Mexicaanse kust, in de Sargassozee. Via de Golfstroom worden ze meegevoerd naar – voor het overgrote deel – de Franse kust. Van daaruit trekken ze massaal via de riviermondingen het zoete water in. De kustbeschermingen belemmeren dat echter.

Daarom stellen wetenschappers ieder jaar een beperkt quotum vast voor de hoeveelheid glasaal die mag worden opgevangen en elders in Europa uitgezet. Op die manier kan een groter deel opgroeien in zoetwater, ook in landen waar de glasaal door belemmeringen vrijwel niet kan komen, zoals in Nederland het geval is.

800 kilo glasaal

Er is in totaal rond de 800 kilo glasaal uitgezet, ongeveer 2 miljoen stuks jonge palingen. Dit voorjaar worden er nog op verschillende plaatsen in Nederland jonge palingen uitgezet in door de overheid geselecteerde, geschikte gebieden. Wanneer de glasalen tot volwassen palingen (schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit die gebieden vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen, om in de Sargassozee weer voor nageslacht te zorgen.

Een blauwe platte boot met daarin stapels witte dozen en ongeveer tien mensen, waarvan er twee samen een witte emmer met daarin glasaal leeggooien in het water

De uitzet is een onderdeel van het Nederlandse Aalbeheer en gebeurt sinds 2010. Het aalbeheer is gericht op herstel van de palingstand. Na decennia van achteruitgang neemt de hoeveelheid glasaal aan de Europese kusten sinds 2011 licht toe.

Ook interessant

Elektronica

Wist je dat je lang niet alle groente en fruit in de koelkast hoeft te bewaren? Sterker nog: de kwaliteit van sommige producten gaat...

Financieel

Degene die in 2021 meer dan €50.000 (€100.000 voor fiscaal partners; was in 2020 €30.692 en voor fiscaal partners €61.692) spaargeld of beleggingen in...

Gebit

Soms is een beugel noodzakelijk. Als je problemen ervaart bij het bijten, kauwen of praten bijvoorbeeld. Maar ook als je door scheve tanden onzeker...

Ondernemen

Kunststof heeft een enorme vlucht genomen in onze maatschappij, zo ook bij de inrichting van kinderdagverblijven en kinderopvang en basisscholen. Toch is naast duurzaamheid...